Tvrtku vodi ovlašteni inženjer građevinarstva Marko Pešić, mag.ing.aedif. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem: 4960

Projektni ured vrši usluge projektiranja, nadzora i tehničkog savjetovanja u građevinarstvu. Također se vrši izrada Elaborata zaštite na radu te Plana izvođenja radova kao i izrada Elaborata za ishođenje vodopravnih dozvola za zahvaćanje vode te ispuštanje otpadne vode.

Objekti niskogradnje:
Parkirališta
Pješačke površine
Manipulativne prometne površine

Hidrotehnički objekti:
Sustavi oborinske odvodnje
Sustavi sanitarne odvodnje
Sustavi vodoopskrbe
Sustavi za navodnjavanje
Regulacija vodotoka

Objekti visokogradnje:
Obiteljske kuće
Industrijski objekti
Poljoprivredni objekti

Programski paketi : BricksCAD, OpenOffice

Tvrtka je osnovana 01.04.2014. a sa aktivnim radom u građevinskim djelatnostima projektiranja i nadzora započinje 01.08.2017. Osnovna djelatnost tvrtke je projektiranje i nadzor hidrotehničkih objekata.

Osobni podaci:

Marko Pešić, mag.ing.aedif. ,ovlašteni inženjer građevinarstva upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem: 4960. Stručni ispit položen pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 02.07.2013. u Zagrebu.

 

Obrazovanje:

2002. – 2010. Građevinski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Diplomirani inženjer građevinarstva smjer OTM (Organizacija, tehnologija i menadžment građenja)
1998.-2002. Građevinski školski centar Osijek Građevinski tehničar visokogradnje.

 

Radno iskustvo:

08.2017. danas – MP-PRO d.o.o.
od 2011– 08.2017. – IDT d.o.o.
od 2009 – 2011 (kao građevinski tehničar) – IDT d.o.o.

 

Vještine i kompetencije:

Projektiranje i opremanje projekata
Položen stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva pri Ministarstvu
graditeljstva prostornog uređenja, 02.07.2013.; GR 3196
Ovlašteni inženjer građevinarstva, član Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG)
Upisan u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod
rednim brojem: G 4960.
Upisan u imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim
brojem: GVG 3302.
Položen stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu (koordinator I – u fazi projektiranja i koordinator
II – u fazi izvođenja) – pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, 17.09.2014.; Evidencijski broj
uvjerenja: 666

Poznavanje rada na računalu: programski paketi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project), AutoCAD, BricsCAD
Završeno usavršavanje za programski paket AutoCAD, međunarodni Autodesk certifikati
Crtanje u ravnini, napredno crtanje u ravnini i crtanje u 3D
3D modeliranje
Poznavanje mađarskog jezika
Poznavanje engleskog jezika
Vozačka dozvola B kategorije

 

Imate pitanja, sugestije?! Svakako mi se javite..

19+21